درباره نمایشگاه و اهداف برگزاری

فناوری مکان محور یا ژئوماتیک به مجموعه فناوری‌هایی گفته می‌شود که در یک یا چند مرحله شامل تهیه، ذخیره سازی، به هنگام سازی، بازیافت، حفظ و نگهداری، تجزیه و تحلیل، کاربرد و نمایش اطلاعات مکان محور موثر هستند، از جمله:
فناوری‌های اطلاعات مکانی: سامانه‌های اطلاعات مکانی  GISسامانه اطلاعات زمین LIS و حدنگار
فناوری‌های تعیین موقعیت و ناوبری: سامانه تعیین موقعیت جهانی GPS
سنجش از دور از جمله چند­طیفی، فراطیفی، راداری
فتوگرامتری ازجمله هوایی، بردکوتاه و پهپاد
فناوری های پویشگرهای لیزری از جمله لیدار
ژئودزی ازجمله ژئودزی فیزیکی و ژئودینامیک
آبنگاری، هیدروگرافی
فناوری‌های حاصل از تلفیق موارد فوق از جمله خدمات مکان مبناLBS ، این فناوری دستاورد پیشرفت‌های فناوری اطلاعات (انفورماتیک)در مهندسی نقشه‌برداری و علوم زمین است.
واژه ژئوماتیک یک واژه ترکیبی از ژئو به معنای زمین است.
ژئوماتیک با گستره وسیعی از دانش‌های مهندسی در ارتباط است که هرکدام می‌تواند برای ارائه تصویری از جهان فیزیکی مورد استفاده قرار گیرد. این علوم زیر شاخه‌های از دانش و فناوری ژئوماتیک هستند:
ژئودزی
نقشه‌برداری
نقشه‌نگاری (کارتوگرافی و تهیه اطلس‌های ملی)
فتوگرامتری
سنجش از دور
کاداستر
آب‌نگاری
مکان‌یابی، ناوبری و سامانه تعیین موقعیت جهانی
سامانه اطلاعات مکانی
یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی
جغرافیا

 

اهداف برگزارى

 

  • اطلاع رسانی از آخرین دستاورد های حوزه ژئوماتیک و ژئوانفورماتیک
  • ایجاد ارتباط بین مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان
  • جریانسازی و بسترسازی برای تولید و توسعه نوآوری‌ها
  • حمایت های مادی و معنوی از گروه های مخاطب
  • ایجاد فضای رقابت بین تولید کنندگان و محققان و ارائه دهندگان خدمات در جهت ارتقاء کیفی
  • هم‌افزایی و ایجاد تعامل بین بخش نخبگان دانشگاهی، متخصصین، مهندسین مشاور، شرکت‌های دانش بنیان، نهادها، رسانه‌ها و ارگان‌های مرتبط در حوزه اطلاعات مکانی
  • ارتقاء فناورانه، بازاریابی، بازارسازی و کسب بیشتری از سهم بازارهای متنوع اطلاعات مکانی در داخل و خارج از کشور