نمایشگاه بین المللی ایران ژئو 1400

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

25 الی 28 آبان 1400

اخبار نمایشگاه بین المللی ژئو

 اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو
1400/تیر/19

اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

ادامه خبر
رویداد جهانی GIS
1400/شهریور/28

رویداد جهانی GIS

روز جهانی GIS

ادامه خبر
منتظر نمایشگاه بزرگ ایران ژئو باشید
1400/شهریور/28

منتظر نمایشگاه بزرگ ایران ژئو باشید

ادامه خبر
آرشیو نمایشگاه بین المللی ژئو

درباره نمایشگاه بین المللی ژئو

مزایای نمایشگاه برای شرکت کنندگان مختلف حوزه ژئوماتیک بعنوان یکی از سه مگا تکنولوژی قرن، همزمان با یکصدمین سالگرد نقشه برداری و داده برداری مکانی کشور اعم از نهادها، انجمن ها، موسسات، مهندسین مشاور، شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپها، صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و تجهیزات داده برداری، نمایندگان شرکت‌های خارجی شامل معرفی توانمندی ها، دستاوردهای علمی و فناورانه، تجهیزاتی در سطح ملی و بین المللی ازطریق برقراری ارتباط مستقیم با ذینفعان دولتی و خصوصی و شناخت نیازهای آنان، فرصت جذب بازارهای بین المللی، فرصت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، امکان برنامه ریزی و فرصت استعدادیابی و جذب دانش آموختگان و متخصصان همراه با شرکت در همایش‌ها، نشست‌های تخصصی و تجاری بین المللی با هیئت‌های خارجی جهت انجام مذاکرات تجاری و انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادها می باشد