درباره برگزار کننده

درباره برگزارکننده

مديران شركت فعاليت خود را در صنعت نمايشگاهى از سال ١٣٨٤ آغار نمودند و پس از دو سال در سال ١٣٨٦ موفق به برگزارى اولين پروژه نمايشگاهى خود بعنوان برگزاركننده رويدادهى تجارى شدند و در تاريخ 1394/03/03 با ثبت شركت صنايع نمايشگاهى آواى موفق ايرانيان به توسعه فعاليت هاى نمايشگاهى و ارتقاء سطح كيفى برگزارى پروژه هاى نمايشگاهى خود اقدام نمودند.
پس از تأسيس شركت صنايع نمايشگاهى آواى موفق ايرانيان مديران شركت با بكارگيرى همكارانى متخصص و متعهد و برنامه ريزى مناسب نسبت به توسعه بازار شركت در صنعت نمايشگاهى گام برداشتند و به موفقيت هاى بيشمارى در صنعت نمايشگاهى دست يافتند.
شركت صنايع نمايشگاهى آواى موفق ايرانيان با در نظر گرفتن نياز مشاركت كنندگان و برنامه ريزى صحيح در زمينه فراهم آوردن فضاى مناسب و برگزارى با كيفيت نمايشگاه هاى بين المللى و رعايت استاندارد هاى جهانى نقش مؤثرى در توسعه صادرات و افزايش سهم از بازارهاى داخلى و بين المللى در عناوين نمايشگاه هاى تخصصى خود ايفا نمود و موجبات رضايت مندى مشاركت كنندگان و بازديد كنندگان را بوجود آورد.
مديران و همكاران متخصص شركت صنايع نمايشگاهى آواى موفق ايرانيان با تدوين برنامه هاى آموزشى منظم و بهره گيرى از آخرين دانش و تكنولوژى روز دنيا و ايجاد خلاقيت در صنعت نمايشگاهى و انتقال تجربيات جهانى به مشاركت كنندگان نمايشگاه هاى بين المللى به منظور حضور موفق مشاركت كنندگان در پروژه هاى نمايشگاهى و استفاده مناسب از اين شتاب دهنده اعجاز انگيز همواره سعى در ارتقاء سطح كيفى برگزارى پروژه هاى نمايشگاهى خود داشته اند.
اميد است با ادامه اين روند شاهد موفقيت هاى بيشترى در صنعت نمايشگاهى كشور باشيم.

مدیران آوای موفق ایرانیان در برگزاری نمایشگاه