منتظر نمایشگاه بزرگ ایران ژئو باشید
بیست و هشتم شهریور هزاروچهارصد

منتظر نمایشگاه بزرگ ایران ژئو باشید

شرکت نمایشگاهی آوای موفق قرار است از 25 تا 28 آبان ماه اولین نمایشگاه بین المللی ابران ژئو با عنوان تجاری IRAN GEO در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار کند


گروه کالایی مرتبط با این نمایشگاه را اقلام، تجهیزات و خدمات فنی - مهندسی مختلفی نظیر دوربین های نقشه برداری، لیزر، آلترومتریک، دستگاه فتوگرامتری LPS، دستگاه GSM، کامپیوتر و لپ تاب، پهباد، اکوساندر، سامانه ردیاب و شناسایی اپتیکی، سامانه ردیاب الکترو اپتیکی، رصد سیگنالی و رصد راداری تشکیل می‌دهد. 
در این نمایشگاه همچنین دستاوردهای نوین در حوزه دستگاه نمونه بردار بستر دریا، سنجنده پارامترهای فیزیکی آب، سنجنده سرعت و جهت جریانات زیر سطحی، سنجنده جریانات کشندی، سیستم سونار تک بیم Singl beam، سیستم اندازه گیری سرعت صوت، سیستم تعیین موقعیت جهانی DGPS، جریان سنج، تاید گیج، عمق یاب، طیف سنجی، دستگاه ثبت میزان کلروفیل گیاهان، دستگاه ثبت رطوبت خاک، دستگاه ثبت شرایط آب و هوایی، دستگاه های گراویمتر و دستگاه های فتوگرامتری توسط مشارکت کنندگان مختلف معرفی خواهد شد.