نمایشگاه بین المللی ایران ژئو
ششم آبان هزاروچهارصد

نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

سعادت سرشت اظهار داشت : به عقیده من گسستگی کاربران و متخصصان از یکدیگر ، بزرگترین ضعفی است که امروزه در حوزه مهندسی نقشه برداری و علوم مکانی وجود دارد.

سعادت سرشت اظهار داشت: به عقیده من گسستگی کاربران و متخصصان از یکدیگر، بزرگترین ضعفی است که امروزه در حوزه مهندسی نقشه برداری و علوم مکانی وجود دارد.
اولین رویداد تخصصی ایران ژئو از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ آبان ماه سال جاری با شعار "مهندسی ایرانی به سوی فردا ها" و با هدف ارتقای سطح فناوری و توسعه کسب و کارهای حوزه ژئوماتیک و ژئو انفورماتیک جمهوری اسلامی ایران هم در داخل کشور و هم در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با استفاده از هم افزایی و به‌کارگیری حداکثر ظرفیت قابل دسترسی بین بخشی در سایت بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
اما برگزاری این نمایشگاه چه تاثیری در حوزه مهندسی نقشه برداری کشور خواهد داشت؟ خبرنگار سرویس نمایشگاه گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با محمد سعادت سرشت، رییس دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران ترتیب داده که در مشروه این گفتگو را در ادامه مطالعه خواهید کرد.
جای خالی برگزاری نمایشگاه ایران ژئو
سعادت سرشت در ابتدای این گفتگو با اشاره به تجربه ۳۰ ساله خود در حوزه مهندسی نقشه برداری، بیان کرد: من در این مدت شاهد فعالیت ها و برگزاری رویدادهای متعددی که در این حوزه برگزار شده است بوده ام اما همواره جای نمایشگاهی با وسعت رویداد ایران ژئو همواره خالی بوده است.  
وی افزود: ما حدود ۱۰ سال پیش به سازمان نقشه برداری به عنوان متولی نقشه برداری در کشور پیشنهاد دادیم که برگزاری کنفرانس های علمی را به انجمن ها واگذار کنند ولی کنفرانس هایی که مربوط به فناوری و محصولات فناورانه در صنعت نقشه برداری کشور است را  قالب یک فرمت خاصی معرفی کنیم؛ به امید خدا در اولین نمایشگاه تخصصی ایران ژئو شاهد این ساختار خواهیم بود.
پیش زمینه گسترش فناوری های ژئوماتیک
رییس دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران در ادامه گفت: ما برای اینکه بتوانیم در گسترش فناوری های ژئوماتیک کشور موفق عمل کنیم در وهله نخست باید از تجربیات جهانی استفاده کرده و مسیری که دنیا طی کرده و به نتیجه رسیده را ما نیز دنبال کنیم. در تمام فناوری ها نمی توان فرار رو به جلو داشت. بنابراین باید بر موضوع آموزش سرمایه گذاری کرد و امور پژوهشی را جدی گرفت و در همین راستا بخشی از بودجه کشور را به این موضوع اختصاص داد. اما نباید فراموش کرد که آموزش و پژوهش باید هدفمند باشند تا در بازار کسب و کار نمود پیدا کنند.
سعادت سرشت افزدود: این کسب و کار نیازهای محلی و جهانی را برای مخاطبان مشخص خواهد کرد. بنابراین ما می توانیم با اختصاص بودجه های کشور برای رفع این نیازها و همچنین تشکیل تیم های فناورانه و تجربیات اجرایی خطوط تولید را منتقل کنند و پس از آن انعکاس این موارد در دانشگاه ها به شکل پژوهش، فناوری و ایجاد مراکز نوآوری مطرح شود. خروجی تمام این موارد نیز در قالب آموزش ارائه شود.
وی در ادامه تاکید کرد: آموزش ها باید حتما هدفمند باشند. فراموش نکنیم اگر آموزش ها بر روال امروزی کشور انجام شود و بدون هیچ برنامه ای فقط دانشجو جذب کنیم و آموزش دهیم نتیجه مطلوب را نخواهیم داشت. ما باید با شناسایی صحیح بازار و احصای نیازها تخصص های مورد نیاز و علوم بین رشته ای را طرح کنیم تا پس از آن اساتید ما وارد عمل شوند و نقش آفرینی کنند. این حرکت می تواند چرخه ای پایدار و رو به رشد ایجاد کند.  
حمایت از زنجیره های فراموش شده زنجیره ژئوماتیک
رییس دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به حمایت از زنجیره های فراموش شده زنجیره ژئوماتیک کشور تاکید کرد و گفت: به عقیده من گسستگی کاربران و متخصصان از یکدیگر، بزرگترین ضعفی است که امروزه در حوزه مهندسی نقشه برداری و علوم مکانی وجود دارد. این گسستگی هم جنبه فرهنگی هم مشکلات ساختاری دارد. ما باید ساختاری را در کشور ایجاد کنیم که کاربران و متخصصان این حوزه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند که در حال حاضر برگزاری اولین نمایشگاه ایران ژئو بهترین بستر برای ایجاد این ارتباط به حساب می آید.
سعادت سرشت در پایان اظهار داشت: رشته مهندسی نقشه برداری باید دانش خود برای ایجاد اشتراک میان این دو طیف را افزایش دهد و برخی رشته های جدید را ایجاد کند و با انجام تحقیقات هدفمند در این زمینه بتواند گروه های کاری بین رشته ای ایجاد کند و با رفع نیازهای کشور، محصولات خود را به دنیا هم عرضه کند.