اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو
نوزدهم تیر هزاروچهارصد

اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

 

همزمان با یکصدمین سالروز نقشه برداری و داده برداری مکانی در کشور و از آنجائیکه حوزه ژئوتکنولوژی جزء 3 مگانکنولوژی قرن 21 می باشد ، بمنظور هم افزایی منابع و امکانات کشور و کمک به ارتقاء علم و فناوری و حمایت از زنجیره علم تا ثروت ، زمینه سازی برای توسعه صادرات خدمات فنی _ مهندسی ، حضور نهادها ، سازمانها ، انجمن ها ، دانشگاه ها ، شرکت های دانش بنیان ، استارتاپها ، شرکت های مهندسی مشاور ، سازندگان داخلی تجهیزات ، شرکت های معتبر خارجی و نمایندگان آنها ، شرکت در نشست های تخصصی ، تجاری ، انعقاد قراردادها و تفاهم نامه ها ، فرصت مناسبی در بهره گیری از اولین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو می باشد .